În 2007 am participat în cadrul Proiectului pilot (realizat de către Business Development Group SRL, la iniţiativa Secretariatului General al Guvernului-Direcţia de Politici Publice, în colaborare cu Inspecţia Muncii) privind Măsurarea Costurilor Administrative Generate de Aplicarea Prevederilor H.G. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodoilogice de aplicare aprevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, în calitate de furnizare de consultanţă de specialitate.

În 2009 am realizat  coordonarea de şantier în materie de securitate şi sănătate în muncă la lucrări ale concernului MARTIFER Portugalia, în Bucureşti şi Lehliu Gară.

În perioada  2005–2007 am  acordat consultanţă  unor importante concerne din străinătate de pe  platforma  SAINT GOBAIN GLASS România Călăraşi, HERVE Franţa, MARTIFER Portugalia, EDRASIS C. PSALLIDAS Grecia, SALCEF SPA ROMA Italia- sucursala Bucureşti.

În perioada martie–iunie 2013 am prestat servicii de formare profesională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în cadrul proiectului „Developing the dialogue structures in education sector / Dezvoltarea structurilor de dialog social în sectorul educaţie 2012_104522ˮ desfăşurat de Federatia Sindicatelor libere din Învăţământ cu Confederaţia Sindicatelor Democratice din România, Landsorganisasjonen i Norge  şi  Skolenes Lansforbund.

În 2011 am prestat servicii de securitate si sănătate in  munca si de formare profesională  pentru S.C. Compania Naţionala pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.- ( C.N.C.I.R.), la sediul central  Bucureşti şi pentru  cele 14 sucursale din ţară.

În perioada  2009 – 2015 am desfăşurat  coordonare  de şantier în materie de securitate şi sănătate în muncă pentru Consiliul Judeţean Călăraşi la lucrările de reabilitare a clădirii acestuia, a clădirii Prefecturii Judeţului Călăraşi, Ambulatoriul Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Călăraşi, Sediul bibliotecii  judeţene –Alexandru Odobescu, etc.

În perioada  2016 - 2018 si pana in prezent s-a desfasurat un contract de servicii cu Primaria Municipiului Calarasi pentru coordonare in materie de Securitate si Sanatate in Munca pentru diverse obiective ale municipalitatii.

Am realizat lucrări de evaluare  a riscurilor de accidentare şi  îmbolnăvire  profesională pentru:

Societăţi comerciale – ALDIS Călăraşi, SALCEF SPA ROMA - ITALIA sucursala Bucureşti, TONERFILL  ROMÂNIA Olteniţa, ROYAL  TOUR Târgu Mureş, CONSTRUCT PG Brăila , T.R. CONSTRUCTION Zalău, ASTALROM Călăraşi, COMCEH Călăraşi, GIMART IMPORT EXPORT Călăraşi, C.N.C.I.R. S.A., etc.

Instituţii publice – Centrul Regional de Formare si Perfecţionare a Adulţilor Călăraşi, Inspectoratul Social Regional Bucureşti-Ilfov, Grup Şcolar de Arte si Meserii Dan Mateescu Călăraşi, Liceele Neagoe Basarab Olteniţa si Al. Odobescu Lehliu, Grup Şcolar Agricol Fundulea, Spitalul judeţean de Urgenţă Călăraşi, etc.

Am  organizat  peste 50 de programe de formare profesională cu un număr de aproximativ 1000 de absolvenţi.

Am derulat şi există continuitate în contractele de prestari servicii,lunar, cu peste 100 de societăţi (aproximativ  3000 salariaţi)  din  diverse  ramuri  de  activitate  ale  economiei  naţionale, în Bucureşti,  jud. Călăraşi, Constanta etc.