H&S CONSULT Târgu Mures – furnizor de formare profesională autorizat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, organizează cursuri de perfecţionare pentru ocupaţia:
 
Actualizare Coordonator în materie de S.S.M 
conform art.55, lit.b din H.G.300/2006
 
Pregătire minima obligatorie - certificat absolvire  program  de formare pentru ocupaţia coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă

Durata cursului: 40 ore.

 
EURO CONSULT 07 Călărași – furnizor de formare profesională autorizat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, organizează cursuri de perfecţionare pentru ocupaţia:
 
Formator
cod COR 242401
 
Pregătire minimă obligatorie: studii superioare.
 
Durata cursului: 70 ore.
 
EURO CONSULT 07 Călărași – furnizor de formare profesională autorizat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, organizează cursuri de perfecţionare pentru ocupaţia:
 
Inspector (referent) resurse umane
cod COR 333304
 
Pregătire minimă obligatorie: studii medii cu diplomă de bacalaureat.
Durata cursului: 70 ore.
Costul cursului: 350 lei.

EURO CONSULT 07 – furnizor de formare profesională autorizat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, organizează cursuri de perfecţionare pentru ocupaţia:

 

Contabil

cod COR 331302

 

Pregătire minimă obligatorie: studii medii cu diplomă de bacalaureat.

Competenţă specifică: operare PC.

Durata cursului: 30 ore.

Costul cursului: 500 lei.

Descarcă formular înscriere

H&S CONSULT Târgu Mures – furnizor de formare profesională autorizat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, organizează cursuri de perfecţionare pentru ocupaţia:
 
Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii superioare)
cod COR 226303
 
Pregătire minima obligatorie - minim studii  superioare de scurta durata  in specializările:

a) construcţii civile, industriale, agricole în inginerie civilă;

b) construcţii căi ferate, drumuri şi poduri;

c) instalaţii pentru construcţii;

d) construcţii hidrotehnice;

e) utilaje pentru construcţii;

f) geodezie;

g) utilaj tehnologic pentru construcţii;

h) ingineria si managementul resurselor tehnologice pentru construcţii;

i) inginerie  minieră pentru lucrări subterane pe şantierele de hidroconstrucţii şi construcţii tunele;

   - Curs de pregătire în securitatea şi sănătatea  în muncă corespunzător nivelului  superior;

   - Experienţă  profesională în arhitectura, construcţii  sau în conducerea şantierului  de minimum

 5 ani;

Durata cursului: 100 ore.