MESRAMI TRADING Călărași – furnizor de formare profesionala autorizat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, organizează cursuri de perfecţionare pentru ocupaţia:
 
Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor
cod COR 315104
 
Pregătire minimă obligatoriestudii medii cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Cerinţă specifică: adeverinţă medicală cu specificaţia apt pentru ocupaţia cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor.
 
Durata cursului: 136 ore.