H&S CONSULT Târgu Mures – furnizor de formare profesională autorizat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, organizează cursuri de perfecţionare pentru ocupaţia:
 
Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii medii)
Cod COR 325724
 
Pregătire minimă obligatorie minim studii  medii  in specializările:

a) construcţii civile, industriale, agricole în inginerie civilă;

b) construcţii căi ferate, drumuri şi poduri;

c) instalaţii pentru construcţii;

d) construcţii hidrotehnice;

e) utilaje pentru construcţii;

f) geodezie;

g) utilaj tehnologic pentru construcţii;

h) tehnica miniera pentru lucrări subterane pe şantierele de hidroconstructii si construcţii tunele;

    - Curs de pregătire în securitatea şi sănătatea  în muncă corespunzător nivelului  mediu;

   - Experienţă profesională în arhitectura, construcţii  sau în conducerea şantierului de minimum 5 ani;

Durata cursului: 70 ore.