H&S CONSULT Târgu Mures – furnizor de formare profesională autorizat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, organizează cursuri de perfecţionare pentru ocupaţia:
 
Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii superioare)
cod COR 226303
 
Pregătire minima obligatorie - minim studii  superioare de scurta durata  in specializările:

a) construcţii civile, industriale, agricole în inginerie civilă;

b) construcţii căi ferate, drumuri şi poduri;

c) instalaţii pentru construcţii;

d) construcţii hidrotehnice;

e) utilaje pentru construcţii;

f) geodezie;

g) utilaj tehnologic pentru construcţii;

h) ingineria si managementul resurselor tehnologice pentru construcţii;

i) inginerie  minieră pentru lucrări subterane pe şantierele de hidroconstrucţii şi construcţii tunele;

   - Curs de pregătire în securitatea şi sănătatea  în muncă corespunzător nivelului  superior;

   - Experienţă  profesională în arhitectura, construcţii  sau în conducerea şantierului  de minimum

 5 ani;

Durata cursului: 100 ore.