EURO CONSULT 07 este abilitată de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru a presta activităţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi pentru a furniza programe de formare profesională. De asemenea societatea noastră dispune de specialişti pentru oferirea de consultanţă în domeniul resurselor umane şi al relaţiilor de muncă.

În acest sens, în zilele de 28.01.2010, ora 13,00 şi 29 ianuarie 2010, ora 09.00, în incinta Consiliului Judeţean Călăraşi, EURO CONSULT 07 a organizat un seminar care a tratat modalitatea de aplicare a Legii - cadru nr. 330 din 2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Seminarul s-a adresat personalului din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului şi a avut o întindere de 4 ore cuprinzând:

• prezentarea legii;
• discuţii interactive;
• studii de caz.

Prelegerea a fost asigurată de d-na ec. Ioana Tudorache, specialist în domeniul resurselor umane şi al relaţiilor de muncă, cu o experienţă considerabilă în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

EURO CONSULT 07 S.R.L.