CĂLĂRAŞI - 2 OCTOMBRIE 2009

S.C. EURO CONSULT 07 S.R.L. a devenit partener activ al Agenţiei Europene pentru securitatea şi sănătatea în muncă prin semnarea Cartei Săptămânii Europene, aliniindu-se iniţiativelor de promovare a securităţii şi sănătăţii în muncă.

În acest sens societatea noastră a organizat în data de 02 Octombrie 2009 un simpozion cu titlul „Locuri de Muncă Sigure şi Sănătoase”, realizat în parteneriat cu Asociaţia Profesională Română pentru Securitate şi Sănătate în Muncă - SESAM România şi care s-a bucurat de sprijinul Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Călăraşi.

La această manifestare au fost invitaţi să participe aproximativ 120 de persoane (au fost prezenţi 80 de participanţi) dintre partenerii S.C. EURO CONSULT 07 S.R.L., dar şi reprezentanţi ai instituţiilor publice care au tangenţă cu domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, medici cu competenţe în medicina de întreprindere şi reprezentanţi ai altor societăţi reprezentative pe plan judeţean, naţional şi internaţional, dintre care enumerăm S.C. MARTIFER S.A., SAINT GOBAIN GLASS ROMÂNIA, S.C. ASTALROM S.A., SALCEF SpA ROMA SUCURSALA BUCUREŞTI.

Au onorat invitaţia Primarul municipiului Călăraşi Ec. Nicolae Dragu, Inspectorul General de Stat Adjunct Dr. ing. Dantes Nicolae Bratu din partea Inspecţiei Muncii, de la I.T.M. Bucureşti Directorii Coordonator şi Coordonator Adjunct, din partea I.T.M. Călăraşi a participat Directorul Coordonator şi colectivul de inspectori de muncă, Inspectorul Şef al I.S.U. Călăraşi.

Manifestarea a beneficiat şi de aportul conf. univ. dr. ing. Gabriel Bujor Băbuţ şi conf. univ. dr. ing. Iosif Roland Moraru – profesori în cadrul Universităţii Petroşani care au susţinut expozee din domeniu.

Simpozionul a cuprins alocuţiuni prezentate de specialişti în materie de securitatea muncii din mai multe judeţe (Satu Mare, Constanţa, Mureş, Arad, Prahova), având ca obiectiv stimularea fluxului de informaţii tehnice, ştiinţifice şi economice între toţi cei implicaţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Cu acest prilej a avut loc lansarea cărţilor “Managementul riscurilor – abordare globală, concepere, principii şi structură”, “Evaluarea riscurilor – transpunerea cerinţelor Directivei 89/391/CEE în legislaţiile statelor membre UE”, autori conf. univ. dr. ing. Băbuţ Gabriel Bujor şi conf. univ. ing. Moraru Roland Iosif şi „Integrarea actelor de rea-voinţă în procesul de evaluare a riscurilor de producere a accidentelor majore”, autori conf. univ. dr. ing. Gabriel Bujor Băbuţ, drd. ing. Monica Crinela Băbuţ şi ing. George Cătălin Crişan.

Materialul prezentat de Prodecanul Facultăţii de Medicină Dentară din cadrul U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti prof. dr. Codruţ Caius Sarafoleanu a fost „Afectarea analizatorului auditiv în urma expunerii profesionale la zgomot”.

Au mai prezentat lucrări legate de importanţa şi rolul Săptămânii Europene directorul general S.C. Euro Consult 07 S.R.L., precum şi Preşedintele Asociaţiei Profesionale Române pentru Securitate şi Sănătate în Muncă SESAM România, ing. Mihai Corău, reprezentantul Saint Gobain Glass Călăraşi – România - ing. Mihaela - Claudia Nabîrgeac, iar directorul S.C. MMS Consulting S.R.L. Satu Mare ing. Mircea Sergiu Morar a prezentat o variantă electronică a metodei I.N.C.D.P.M. privind evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvirii profesionale (un program software) prin care se poate optimiza realizarea lucrărilor de evaluare.

Principalul scop al seminarului a fost de promovare şi diseminare a soluţiilor şi modelelor de bună practică pentru prevenirea riscurilor la locurile de muncă şi modalităţile de reducere a riscurilor profesionale.

Suntem convinşi că numai împreună vom putea contribui, în mod eficient, la prevenirea riscurilor şi adoptarea celor mai bune soluţii practice. Vom fi deschişi la colaborarea în plan naţional şi european sub principiile enunţate şi promovate de către Agenţia Europeană.

EURO CONSULT 07 S.R.L.