EURO CONSULT 07 prestează servicii în domeniul situaţiilor de urgenţă (P.S.I.) conform Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi a Normelor generale de apărare împotriva incendiilor (Ordinul MAI nr. 163/2007):

- Instruirea salariaţilor

  1. 1. Efectuarea instructajului şi completarea fişei individuale de instructaj S.U. la instructajul introductiv general
  2. 2. Elaborarea tematicii de instruire în domeniul S.U.
  3. 3. Elaborare de instrucţiuni proprii pentru instruirea salariaţilor, etc.

- Elaborare de documente specifice activităţii de P.S.I.

  1. 1. Elaborarea modelelor de decizii necesare desfăşurării activităţii de P.S.I.;
  2. 2. Elaborarea modelelor de grafice, programe, tabele şi liste cu evidenţe.

 

- Îndrumare privind:

  1. 1. Dotarea cu mijloace de primă intervenţie;
  2. 2. Dotarea cu mijloace de alarmare;
  3. 3. Răspunsul către organele de control din domeniul S.U., etc.
 
Pentru detalii suplimentare ne puteti contacta la:
 
Tel./fax: 0242.311.273
Mobil:0758.254.854